Μικροσκοπική Οδοντιατρική

Project Info:

Ένα από τα project που γεννήθηκε εξ ολοκλήρου από την ομάδα μας. Δημιουργήσαμε την εταιρική ταυτότητα ( λογότυπο, κάρτα, επιστολόχαρτο, κάρτα ραντεβού ) καθώς σχεδιάσαμε και την εσωτερική και εξωτερική σήμανση του ιατρείου. Ένα μοντέρνο design για δύο νέους οδοντιάτρους στο Μαρούσι Αττικής.

Share:

Related Projects: