Ενημερωτικό Έντυπο του Δήμου μας

Project Info:

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης μας εμπιστεύεται τον σχεδιασμό του μηνιαίου ενημερωτικού εντύπου. Πρόκειται για μίνι περιοδικά, τα οποία εμπεριέχουν όλες τις εκδηλώσεις και τα δρώμενα που οργανώνει ο δήμος τον εκάστοτε μήνα. Μια αρκετά απαιτητική δουλειά αλλά ταυτόχρονα δημιουργική, καθώς βάζουμε τα δυνατά μας το καθένα από αυτά να είναι μοναδικό και να ξεχωρίζει.

Share:

Related Projects: